oArtikel

Artikel : Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KONTRAK BAKU

DALAM AKAD EKONOMI SYARIAH

Oleh : Ronni Rahmani, SHI., MH.1BAB I PENDAHULUAN

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah

“asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk

mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian

macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad

baik, serta tidak . . .

Selengkapnya

Artikel : Surat Kuasa Istimewa Pengucapan Ikrar Talak Dan Legalitasnya

SURAT KUASA ISTIMEWA

PENGUCAPAN IKRAR TALAK DAN LEGALITASNYA

Oleh: Ronni Rahmani, SHI., MH.1

A. Pendahuluan

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum

sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan

pelaksanaannya. Prinsip dalam negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan

kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law).2 Seperti

SelengkapnyaCopyright © 2018 Website Resmi Pengadilan Agama Sintang.
Theme TIM IT
Direkomendasikan Menggunakan Browser : Mozilla Firefox dan Google Crome